Entries by Barbara Kvac

Države EU pri naslavljanju podnebnih sprememb neuspešne

Velika večina držav članic EU naredi premalo za povečanje možnosti za dosego ciljev Pariškega sporazuma. Premalo jih zagovarja ambiciozne podnebne in energetske politike, in preveč je takih, ki zaostajajo pri zmanjševanju emisij v skladu s Pariškim dogovorom, ugotavlja danes objavljeno