Akcija ob Dnevu Zemlje – KALKULATOR EKOLOŠKEGA ODTISA

Prav tako bo vzporedno potekala ulična akcija. Prostovoljci bodo delili letake po centru Ljubljane in vabili mimoidoče, naj obiščejo info točko Okoljskega centra, kjer si bodo lahko od 12.30 do 17.00 izračunali svoj ekološki odtis in dobili koristne nasvete, …

Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov v Afriki

Že nekaj let se vzpostavljajo različni mehanizmi mednarodne pomoči in sodelovanja med državami ki so težavo zakrivile in tistimi, ki trpijo posledice. Ker menimo, da je glas iz Afrike premalo slišan oz. da smo priča pomanjkanju dialoga z ljudmi, ki …

Vseevropska podnebna kampanja Big Ask

Focus se pridružuje vseevropski podnebni kampanji Big Ask organizacije Friends of the Earth Europe (www.bigask.eu).
Cilj kampanje je doseči, da bodo do leta 2010 vse države članice EU zavezane k letnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki bodo stopila …

Mednarodna konferenca o prihodnosti trgovanja z izpusti toplogrednih plinov

Evropska komisija je 23. 1. 2008 predstavila sveženj ukrepov za doseganje podnebnih in energetskih ciljev EU. Pomemben del tega svežnja je revizija evropske sheme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, saj do sedaj trgovanje z emisijami po  ocenah večine strokovnjakov in …