Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov

tudi_ti_logo.jpg

sloga_logo.gif

Focus društvo za sonaraven razvoj in Sloga vabita na srečanje

»Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov«

Ozaveščenost ljudi o povezavi med razvojem in okoljem je na zelo nizki ravno, kar vodi v nezadostno vključevanje okoljskih problemov v razvojno sodelovanje …

Building the Road from Bali to Copenhagen

As the Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia and the British Embassy Slovenia bring together experts from the politics, business world and academia in Ljubljana on 16 November for a conference on climate opportunities, we …

Podnebne spremembe: priložnost za razvoj

Konferenca Podnebne spremembe: priložnost za razvoj odpira vprašanje, kako spodbuditi prehod v nizkoogljično gospodarstvo in okoljski izziv spremeniti v poslovno priložnost.

Na konferenci bodo številni ministri in drugi visoki predstavniki držav članic EU in JV Evrope pod vodstvom Ministra za …

Delavnica ‘Podnebna vizija slovenskih okoljskih nevladnih organizacij’

Spremenjeno podnebje kaže svoje zobe, medtem pa se politika le počasi premika proti trajnostnim rešitvam problema. Slovenske okoljske NVO še nimamo enotnih stališč o tem, kako reševati podnebno krizo, in zato težko vstopamo v enakopraven dialog z politiki. Da bi …