Akcija za reformo prometne politike

Akcija bo potekala po naslednjem programu:
11.00 Ministrstvo RS za promet: obešanje Tez trajnostne prometne politike na vhodna vrata ministrstva in predstavitev Tez predstavniku ministrstva;
11.20 Vlada RS: obešanje Tez trajnostne prometne politike na vhodna vrata vladne palače in predstavitev …

Vabilo na delavnico »Ali je obnovljivo tudi zeleno?«

Vabilo na delavnico o
STALIŠČIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE
» Ali je obnovljivo tudi zeleno? «

Zaradi politik podpore razvoju rabe obnovljivih virov ter zaradi visokih cen nafte tudi v Sloveniji narašča interes za rabo obnovljivih virov energije. …

Tiskovna konferenca ob zaključku leta

Slovenski E-forum in Fokus

Ljubljana, 9. 12. 2005

Spoštovani!

V Montrealu se končuje letno srečanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o podnebnih spremembah. Državni zbor RS obravnava vladni predlog proračunov za leti 2006 in 2007, v katerem se sredstva za učinkovito …