Uspešen konec podnebnih pogajanj v Montrealu

kljub ovirajočim intervencijam Rusije v zadnjih urah. Pogajalci so čez noč uspeli doseči napreden dogovor v okviru Kjotskega protokola…

Vabilo na tiskovno konferenco Slovenskega E-foruma in Fokusa

Slovenski E-forum in Fokus

Ljubljana, 9. 12. 2005

Spoštovani!

V Montrealu se končuje letno srečanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o podnebnih spremembah. Državni zbor RS obravnava vladni predlog proračunov za leti 2006 in 2007, v katerem se sredstva za učinkovito …

ZDA bodo blokirale šibko strategijo EU na podnebnih pogajanjih v Montrealu

Montrealska konferenca mora odpreti pogajalski proces za cilje in ukrepe po prvi fazi Kjotskega protokola. t. .j po obdobju 2008 – 2012. Pomembnejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz razvitih držav (vključno z državami EU) je ključnega pomena za stabilizacijo podnebja. …

E-news update November 28 2005


pdf version: /Publikacije/news/november28.pdf november28.pdf  101.71 KB

POLICY

1.1. Montreal 2005: Taking Action on Climate Change
23 November 2005 , Embassy
By Pierre Pettigrew: Climate change is one of the most critical issues humanity has ever faced. It impacts the social well-being, …