E-news update December 12 2005


pdf version:  december12.pdf  67.28 KB

MONTREAL CONCLUSIONS

1.1. Joy as climate talks take Kyoto to next phase
10 December 2005…

Uspešen konec podnebnih pogajanj v Montrealu

kljub ovirajočim intervencijam Rusije v zadnjih urah. Pogajalci so čez noč uspeli doseči napreden dogovor v okviru Kjotskega protokola…

Vabilo na tiskovno konferenco Slovenskega E-foruma in Fokusa

Slovenski E-forum in Fokus

Ljubljana, 9. 12. 2005

Spoštovani!

V Montrealu se končuje letno srečanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o podnebnih spremembah. Državni zbor RS obravnava vladni predlog proračunov za leti 2006 in 2007, v katerem se sredstva za učinkovito …

ZDA bodo blokirale šibko strategijo EU na podnebnih pogajanjih v Montrealu

Montrealska konferenca mora odpreti pogajalski proces za cilje in ukrepe po prvi fazi Kjotskega protokola. t. .j po obdobju 2008 – 2012. Pomembnejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz razvitih držav (vključno z državami EU) je ključnega pomena za stabilizacijo podnebja. …