Čakajoč na avtobus… (na Facebook-u)

Pismo Focus društva ministru Lahovniku s pozivi ob zasedanju Sveta EU za energijo

dr. Matej Lahovnik, minister
Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

V vednost:
Boris Selan, Ministrstvo za gospodarstvo
Janez Kopač, Ministrstvo za gospodarstvo
Hinko Šolinc, Ministrstvo za gospodarstvo

Ljubljana, 9. marec 2010

Zadeva: Zasedanje Sveta EU za energijo

Spoštovani minister …

Pismo Focus društva ministru Žarniæu glede izhodišč za zasedanje Sveta EU za okolje

Focus društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana

Roko Žarniæ, minister
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska c. 48
1000 Ljubljana

Ljubljana, 5. marec 2010

Zadeva: Zasedanje Sveta EU za okolje

Spoštovani minister Žarniæ,

Focus društvo za sonaraven razvoj …

Komentar Focus društva za sonaraven razvoj na Prilogo 5 k Uredbi o zelenem javnem naročanju

Ljubljana, 28. februar 2010

Komentar Focus društva za sonaraven razvoj na Prilogo 5 k Uredbi o zelenem javnem naročanju

Focus društvo za sonaraven razvoj svoje komentarje na dokumente v zvezi z zelenim javnim naročanjem dane v javno razpravo omejuje na …