Predaja ‘alternativne’ Zelene knjige za NEP ob Dnevu Zemlje

Ker Zelena knjiga za Nacionalni energetski program ustvarja občutek, da bo slovenska energetika zopet ob strani pustila dejstvo, da imamo na voljo en sam planet, je Focus pripravil ‘alternativno’ Zeleno knjigo. Res je, da Zelena knjiga zgolj predstavlja osnovo …

Oživitev javnega potniškega promet v Sloveniji

Stanje na področju prometa v Sloveniji kaže, da se razvoj prometa odmika od načel trajnostnega razvoja (2). V Focusu so prepričani, da je kakovostna nadgradnja JPP ključni dejavnik pri reševanju prometne problematike, zato pristojne pozivajo, naj namesto širjenja cestnega in …

Minister Vlačič z dijaki na mestnem avtobusu

V Focusu poudarjajo, da je eden temeljnih krivcev za uničevanje podnebja naraščajoči promet. V ta namen spodbujajo procese oblikovanja trajnostne prometne politike, kakovosten javni potniški promet pa prepoznavajo kot učinkovito orodje v boju proti podnebnim spremembam. Skozi delavnice z dijaki …

Podnebna pogajanja v Bonnu