Nagrada za najmočnejše lobiranje v EU

Poziv vladi

Spoštovani predstavniki vlade RS!

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo velike količine toplogrednih plinov, ki zadržujejo sončno toploto. Ti plini nastajajo pri zgorevanju …