Vabljeni k prebiranju poletnega novičnika Dovolj za vse!

Video: Skupaj smo močnejši!

Konec leta 2016 je Focus postal pridruženi član mreže okoljevarstvenih nevladnih organizacij Friends of the Earth International (FoEI), tekom letošnjega leta pa pričakujemo, da bomo po dveh letih postali tudi polnopravni član te velike mreže. To naj bi se …

Video: Mlekarna Planika in Loška zadruga

V okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo Umanotera in Focus pripravili že tretji video, tokrat predstavljamo Mlekarno Planiko in Loško zadrugo.

Na slovenskem podeželju nastaja vse več atraktivnih proizvodov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti. Podjetja, kot sta …

Države EU pri naslavljanju podnebnih sprememb neuspešne

Velika večina držav članic EU naredi premalo za povečanje možnosti za dosego ciljev Pariškega sporazuma. Premalo jih zagovarja ambiciozne podnebne in energetske politike, in preveč je takih, ki zaostajajo pri zmanjševanju emisij v skladu s Pariškim dogovorom, ugotavlja danes objavljeno