NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ

Čeprav civilna družba v regiji zahodnega Balkana izvaja nekatere dejavnosti nadzora nad javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami, te dejavnosti niso sistematične. Razen tega je vpliv civilne družbe na odločanje o javnih financah šibak. Zato organizacije civilne družbe prepoznavajo vse …

CEI REACH

Vse več gospodinjstev se sooča s težavami pri plačevanju računov za energijo. Cilj projekta je zato prispevati k zmanjševanju revščine energije na praktični in strukturni ravni. Projekt temelji na projektu REACH, ki zajema Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo in Slovenijo, pričujoči …

REACH

REACH – Reduce Energy use And Change Habits (Zmanjšaj rabo energije in spremeni navade)

 

Spletna stran projekta: http://reach-energy.eu/

 

REACH gradi na uspehu projekta ACHIEVE, katerega cilj je bil prispevati k praktičnim in strukturnim rešitvam za zmanjševanje energetske revščine …

Usposabljanje učiteljev OŠ o URE

Usposabljanje učiteljev osnovnih šol na temo učinkovite rabe energije

Ključne aktivnosti projekta:

  • pripravljena predavanja in skripta Varčno z energijo
  • izvedeni 3 seminarji za učiteljice in učitelje osnovnih šol na temo URE
  • skupno 105 prijavljenih na seminarje, 95 udeležencev seminarjev
  • vzpostavljena