E-news update April 23 2007

CLIMATE

1.1. Study: Carbon goals require bigger cuts – 80 percent cut by 2050 would be required for Europe strategy
19 April 2007 , Reuters
The world will have to axe greenhouse gas emissions by 80 percent by 2050, more …

Načrti držav članic EU za črpanje strukturnih in kohezijskih skladov v nasprotju z evropsko podnebno politiko

Medtem, ko se nove države članice z Evropsko komisijo pogajajo o svojih načrtih za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih skladov za obdobje 2007 – 2013, poročilo razkriva da bo po trenutnih načrtih 177 milijard evrov v teh državah porabljeno v …

Podnebne spremembe kot resna grožnja varnosti

Spreminjanje podnebja bo po predvidevanjih znanstvenikov prineslo številne katastrofe, saj bodo ekstremni vremenski dogodki, kot so suše, toča, neurja, hurikani in poplave v prihodnje pogostejši. Ravno tako predvidevajo, da bodo spremenjeni podnebni pogoji vodili v pomanjkanje hrane in vode.

Ker …

Neprijetna resnica v knjigarnah