Iščemo prostovoljce za izvedbo kampanje Trajnostno mobilni!

Namen kampanje je voznike avtomobilov v šestih slovenskih mestih opozoriti, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti. To želimo narediti tako, da tri dni pred Dnevom brez avtomobila (22. september), delimo letake voznikom, ki stojijo pred semaforji na vpadnicah v mesta. …

E-news update August 22 2005


pdf version:  august22.pdf  27.64 KB 

POLICY

1.1. Plea to stop squabbles ends Greenland climate talks
19 August 2005…

E-news update August 16 2005

pdf version  august16.pdf  45.85 KB 

ENERGY AND EMISSIONS

1.1. Bush Signs Energy Bill