Razstava o spreminjanju podnebja znova v Ljubljani

Razstava bo postavljena na desetih plakatih, ki bodo mimoidočim predstavili kako človek s svojimi dejavnostmi vpliva na spreminjanje podnebja, kakšne so že vidne posledice podnebnih sprememb, kaj znanstveniki napovedujejo za prihodnost ter kaj lahko vsak izmed nas stori za to, …

E-news update September 19 2005

pdf version:  september19.pdf  46.71 KB

POLICY

1.1. UN World Summit : Empty Words on Climate Change
16 September 2005…

Trajnostno mobilni!

Ker je potrebno takšno prepričanje spremeniti, želimo skozi projekt Trajnostno mobilni! narediti enega od prvih korakov za spremembo dojemanja mobilnosti. Namen projekta Trajnostno mobilni! je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše …

Trenutno na stebru izpostavljamo Martina Novšaka

V Fokus društvu menimo, da je širjenje zamisli o podaljšanju življenjske dobe NEK ali gradnji nove nuklearke zelo nevarno, saj je jedrska energija v primerjavi z npr. obnovljivimi viri energije zelo draga, obenem pa predstavlja veliko tveganje za varnost in …