Biogoriva: Evropski ministri morajo zavoljo podnebja in prehranske varnosti izbrati pravo pot

Najbolj sporne točke predloga in nacionalna stališča

Evropske in slovenske NVO smo pregledale stališča nekaterih držav glede najbolj spornih točk predloga. Izpostavljamo države, ki imajo do določenih točk okoljsko nevzdržna stališča in pohvalimo države, ki …

Publikacija: To so podnebne spremembe v Evropi

Zadnje poročilo IPCC je javnost opozorilo na nevarnosti, ki jih prinaša segrevanje ozračja: vse regije se soočajo z negativnimi posledicami …

Konferenca Jedrska energija in participacija javnosti: Procesi, vezani na jedrsko energijo, morajo na primeren način vključevati javnost

Pogosto se dogaja, da je sodelovanje javnosti pri odločanju o …

Nemčija in proizvajalci luksuznih avtomobilov silijo voznike, da bi za gorivo zapravili več

Danes ratificiran dogovor je izničil pošteno spogajan sporazum, ki so ga vse evropske vlade dosegle junija letos. Države proizvajalke avtomobilov so pod vodstvom Nemčije, da bi pomirile proizvajalce avtomobilov (predvsem) nemških luksuznih blagovnih znamk, ki so