E-news update August 22 2005


pdf version:  august22.pdf  27.64 KB 

POLICY

1.1. Plea to stop squabbles ends Greenland climate talks
19 August 2005…

E-news update August 16 2005

pdf version  august16.pdf  45.85 KB 

ENERGY AND EMISSIONS

1.1. Bush Signs Energy Bill

Trajnostno mobilni!

katerega namen je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih…