Stroški Ocena stroška (EUR)
Strošek nakupa osebnega avtomobila  EUR
Letni strošek obresti (v primeru kredita) EUR
Avtomobil imam namen uporabljati  let
Predvidena vrednost rabljenega avtomobila ob prodaji  EUR
Strošek letne registracije avtomobila  EUR
Strošek letnega zavarovanja avtomobila EUR
Strošek morebitnih servisov (letno) EUR
Strošek menjave pnevmatik (letno) EUR
Strošek letne vinjete  EUR
Letni stroški parkiranja (parkirnina, garaža) EUR
Število prevoženih kilometrov v enem letu km
Povprečna poraba l/100km
Cena goriva EUR

LETNI STROŠEK AVTOMOBILA (skupaj)
EUR
MESEČNI STROŠEK AVTOMOBILA
EUR
DNEVNI STROŠEK AVTOMOBILA
EUR
Letni izpust CO2 (Dizelsko gorivo)
kg CO2 / leto
Letni izpust CO2 (Bencin)
kg CO2 / leto
Mesečni neto prihodek
EUR
Za avtomobil delamo
mes. na leto
  dni na mesec
  dni na teden