E-news update January 3 2006 – part 1

pdf version: /Publikacije/news/january3.pdf january3.pdf 88.68 KB

POLICY

1.1. Challenges 2005-2006: Kyoto ‘s Timetables

Poziv Janezu Janši

Več informacij je na voljo v pismu

Vesele praznike in srečno novo leto!

Potrebujemo trajnostno prometno politiko

Slovenija sprejema novo prometno politiko, s katero želi odpraviti neskladja v prometnem sistemu in napake iz preteklosti. Ali bo odpravila vse pogostejše zastoje na cestah? Ali bo prispevala k znižanju emisij in drugih obremenitev okolja, h katerim jo vežejo mednarodne …