E-news update August 16 2005

pdf version  august16.pdf  45.85 KB 

ENERGY AND EMISSIONS

1.1. Bush Signs Energy Bill

Trajnostno mobilni!

katerega namen je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih…

Ogenj v Alpah

Vsebinsko je mednarodna akcija namenjena osveščanju prebivalcev Evrope o pomenu naravne, kulturne in duhovne dediščine Alp in o nevarnostih, ki to dediščino ogrožajo. Letošnja tema Ognja v Alpah na mednarodni ravni je odnos med alpskimi mesti in Alpami. Ker je …

Razstava na Ekoštafeti

Ekoštafeta je prireditev, ki jo že vrsto let v Avstriji organizira Zveza za podnebje Avstrije, v zadnjih letih pa se vse bolj širi tudi v sosednje dežele. Namen prireditve je ozaveščanje ljudi o nevarnostih z našimi ravnanji povzročenih oz. pospešenih …