Večina energije, ki jo uporabljamo danes, izvira iz fosilnih goriv. Poleg onesnaženja okolja in negativnega vpliva na zdravje ljudi, imajo ti neobnovljivi viri energije prispevajo večinski delež k problematiki podnebnih sprememb. Raba fosilnih in jedrskih goriv vodi tudi k vse bolj monopoliziranemu upravljanju z energijo. Energetski sistemi prihodnosti morajo temeljiti na uravnoteženi mešanici učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, decentraliziranih omrežij ter trajnostnega življenjskega sloga. Focus društvo zato skozi svoj program Energija spodbuja učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov energije, pametna omrežja in izkoreninjenje jedrske energije.

Študija: Z zaprtjem TEŠ leta 2033 bi se zmanjšalo tudi število smrtnih žrtev zaradi onesnaženega zraka

Trenutna razprava o opuščanju rabe premoga v Sloveniji se vrti okoli vprašanja katerega leta bomo zaprli Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), medtem ko je v celoti izzvenel negativni vpliv kurjenja premoga na zdravje ljudi. Zato je na našo pobudo mednarodni raziskovalni center

Slovo od premoga se dogaja hitreje od pričakovanj – V EU bo predvidoma 60 % premogovnih elektrarn zaprtih do leta 2030

Polovica premogovnih elektrarn v Evropi je napovedala svoje zaprtje do leta 2030 ali pa je že zaprtih. Izstop iz premoga se dogaja hitreje od pričakovanj. K temu botrujejo vse višji stroški premogovne industrije, odrekanje politične podpore, podnebne zaveze in vse

Evropa je na pol poti do zaprtja vseh premogovnih elektrarn do leta 2030

Ljubljana, London, 23. marec 2021 – Z napovedjo podjetja EDF, da bo zaprlo premogovno elektrarno v West Burtonu v Veliki Britaniji leta 2022, je Evropa dosegla pomemben mejnik: polovica premogovnih elektrarn v Evropi je napovedala svoje zaprtje do leta 2030

Konec rabe premoga v letu 2033 – edina razumna odločitev izmed predlaganih scenarijev

Medresorska delovna skupina Vlade RS za prestrukturiranje premogovnih regij predlaga, da z rabo premoga v TEŠ končamo najkasneje v letu 2033. Gre za enega izmed treh scenarijev, ki jih predlaga osnutek nacionalne strategije opuščanja premoga (2033, 2038 in 2042). V

PROJEKTI S PODROČJA ENERGIJE

Ostale naše projekte najdete tukaj:

KAMPANJE IN AKCIJE S PODROČJA ENERGIJE

Ostale kampanje in akcije najdete tukaj: