Zakaj jedrska energija ni zelena

Jedrske elektrarne nas, če štejemo čas njihove izgradnje, obratovanja in razgradnje in niti ne vključimo več stoletnega shranjevanja in skrbi za radioaktivne odpadke, zaklenejo v netrajnostno tehnologijo za naslednjih 80 do 130 let. Zato jedrske energije ne moremo obravnavati kot zgolj prehodne tehnologije na poti v podnebno nevtralnost.

8. 3. 2022|Kategorije: Blog|Oznake: , |

Česa se nismo naučili od jedrske nesreče v Fukušimi?

Z Greenpeace Slovenija ob deseti obletnici jedrske nesreče v Fukušimi opozarjamo na odprta varnostna vprašanja v zvezi Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Da je edina nuklearna elektrarna v Evropi, ki stoji na aktivnem potresnem območju, izpostavlja tudi najnovejša študija Lessons not Learned from the Fukushima Accident: Risk of The European NPPs 10 years later.

10. 3. 2021|Kategorije: Novice, Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

Pripombe Focus-a na osnutek ureditvenega načrta NEK glede suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva in okoljsko poročilo le-tega

Celovita presoja vplivov na okolje za suho odlagališče jedrskih odpadkov v NEK ne upošteva Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje, presoja vplivov na okolje pa je narejena le za normalno obratovanje objekta, ne pa tudi za vsa stanja objekta, torej tudi za izredne dogodke (nesreče).

20. 11. 2019|Kategorije: Novice, Pomembno|Oznake: , |

Poceni sanje, draga resničnost  

Želimo si, da bi razprava o jedrski energiji in NEK2 v Sloveniji temeljila na osnovi številk, dejstev in referenc ter upoštevala tudi realne stroške postavitve NEK2. Kot prispevek k tovrstni demokratični razpravi, z dovoljenjem avtorja, objavljamo spodnji članek in vabimo k branju.

24. 10. 2019|Kategorije: Blog, Pomembno|Oznake: , |

Za podaljšanje obratovanja NEK je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje

Ministrstvo za okoje in prostor je ugodilo pritožbi nevladnih organizacij Focus, PIC, Umanotera in SE-f in odločilo, da je za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško iz 40 na 60 let, t.j. do leta 2043, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

25. 7. 2017|Kategorije: Novice, Pomembno|Oznake: , |

Nevladne organizacije zahtevajo presojo vplivov na okolje glede podaljšanja delovanja NEK

Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, so se pritožile zoper odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), da presoja vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (NEK) iz 40 na 60 let ni potrebna. S tem je izločeno sodelovanje javnosti tako v Sloveniji kot v sosednjih državah, opozarjajo nevladne organizacije. NEK je obratovalno dovoljenje pridobila januarja 1984, dovoljenje je bilo brez časovne omejitve. Uprava Republike Slovenije (RS) za jedrsko varnost je leta 2012 izdala NEK dve odločbi, s [več ...]

11. 5. 2017|Kategorije: Novice|Oznake: , |

Gradiva za medije: Ob 30. obletnici jedrske nesreče v Černobilu

26. aprila bo poteklo 30 let od jedrske nesreče v Černobilu. Posledice nesreče so še vedno vidne, hkrati pa skrb zbuja še 15 dotrajanih reaktorjev, ki v Ukrajini še obratujejo. Pred obletnico nesreče objavljamo nekaj gradiv, ki so nastala v okviru projekta Financiranje za razvoj.

19. 4. 2016|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

Jedrski reaktorji v Ukrajini 30 let po Černobilu še vedno vzbujajo skrb

Ukrajina ima 15 dotrajanih jedrskih reaktorjev, ki so bili zgrajeni še v času Sovjetske zveze. Do leta 2020 se bo večini od njih iztekla načrtovana življenjska doba. Načrt ukrajinske vlade je, da vsem reaktorjem podaljša življenjsko dobo. Pri tem jo finančno podpirata Euratom in Evropska banka za obnovo in razvoj.

19. 4. 2016|Kategorije: Blog|Oznake: , , , |

Zaključek ukrajinske misije iskanja dejstev

Ukrajina živi zgodbo post-komunistične in post-černobilske družbe. Pojavljata se dve dihotomiji. Prva je povezana na dogajanje v družbi, ki jo določa komunistična preteklost, kar se vidi predvsem pri delovanju državnih uradnikov in vodstev državnih podjetij, ki jim ni uspelo spremeniti mentalitete in so podobni aparatčikom. Obenem je v družbi prisotno nasprotovanje vsemu, kar je povezano s to isto preteklostjo. O nesreči v Černobilu se niti ne govori več, razen na dan obletnice. Akterji, odgovorni za delovanje jedrskih elektrarn, so jo potisnili globoko v svojo podzavest in poskušajo na vsak način nadaljevati z izkoriščanjem jedrske energije, z zanemarjanjem tveganja. Medtem v [več ...]

2. 5. 2015|Kategorije: Blog, Pomembno|Oznake: , |

Odločitev o podaljšanju življenjske dobe reaktorju št. 2 Južnoukrajinske jedrske elektrarne

Tokrat pa bolj kompleksne zadeve. Ekipa ''DEAR fact finding mission'' je opravila sestanke s ključnimi akterji, ki so vključeni v procese podaljševanja življenjske dobe jedrskih reaktorjev. Sestali smo se z visokimi predstavniki Ukrajinskega državnega inšpektorata za regulacijo jedrske energije, Euroatoma – državno podjetje, ki je lastnik vseh jedrskih elektrarn v državi, Ministrstvom za okolje, Ministrstvom za energijo in premogovne tehnologije (da, zanimivo poimenovanje – dokaj povedno), Ministrstvom za zunanje zadeve in predstavništvom Evropske unije v Ukrajini. Če nekako strnem zaključke in vtise iz sestankov, je precej vidna kulturna razlika s Slovenijo. Razen na dveh sestankih nam niso ponudili niti vode. [več ...]

1. 5. 2015|Kategorije: Blog, Pomembno|Oznake: , |
Go to Top