Green Bold Nonprofit Facebook Cover (1)

Že veš komu boš namenil_a 0,5 % dohodnine?

Ob iztekajočem letu bi te radi radi spomnili na možnost, da podariš nekaj, kar te nič ne stane, a s tem podpreš prizadevanja za okolju in družbi bolj odgovorno življenje. 

Untitled design (1)

Kljub zahtevam EU Slovenija v NEPN ni ustrezno naslovila energetske revščine

Slovenski Nacionalni energetski in podnebni načrt ne vsebuje jasne opredelitve energetske revščine ali kakršnih koli količinsko opredeljenih ciljev ali indikatorjev. Ker cilji za zmanjšanje energetske revščine niso postavljeni, napredka in učinkovitosti ukrepov ni mogoče spremljati.

postaja

Emonika - glavna potniška postaja ali fiasko v središču mesta?

Koalicija za trajnostno prometno politiko poziva k premišljeni, namensko ustrezni in dolgoročno smotrni izrabi prostora - namenjena predvsem uporabnikom JPP ter drugim trajnostnim oblikam prometa.