zemlja

Globalni dan odrasti – Dobro življenje za vse

Letošnji slogan je "Dobro življenje za vse“. Dobro življenje vseh ljudi in celotnega okolja lahko dosežemo le s temeljnimi spremembami našega trenutnega načina življenja in proizvodnje ter s celovitimi družbenimi spremembami.

Dovolj v parku

Med trajnostnim razvojem in odrastjo

Slovenska posebnost je, da je enostavno govoriti o trajnostnem razvoju, medtem ko je odrast še vedno tabuizirana. Poleg tega je nad nekaterimi trajnostnimi praksami dolga leta visela stigma. Drugi problem pa je, da je veliko obstoječih praks uspešnih zaradi prostovoljnega dela in navdušenja posameznikov. Sistemske podpore pa ne uživajo.

odrast

Odrast: nove korenine za gospodarstvo

Poziv k odrasti slovenskih strokovnjakov ob globalnem dnevu odrasti, 6. juniju 2020

Report Launch visual-pop

[Sporočilo za javnost] Nacionalne energetske in podnebne načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Za Slovenijo ključne priložnosti intenzivno vlaganje v železniško infrastrukturo, ukinitev subvencij fosilnim gorivom in njihovo preusmeritev v dejavnosti ključne za prehod v brezogljično družbo ter potencial energetskih skupnosti pri povečanju deleža obnovljivih virov energije.