Trajnostna mobilnost v javni upravi

Vabilo na delavnico: Trajnostna mobilnost v javni upravi

Focus in Umanotera vabita javne uslužbence na delavnico Trajnostna mobilnost v javni upravi.

Kartica - webinar #3

[Napovednik] Prenos obstoječih dobrih praks v slovenski podnebni zakon

Kot prispevek k razpravi o pomembnosti pravnega okvirja za izvajanje ciljev podnebne politike v Focusu pripravljamo serijo webinarjev. Na njih bodo različni tuji strokovnjaki in raziskovalci predstavljali pomen ter vlogo dobre podnebne zakonodaje, pomembne izkušnje iz obstoječih evropskih podnebnih zakonov ter elemente, ki jih pri snovanju nove zakonodaje ne smemo spregledati.

Smernice za javne uslužbence

Javni uslužbenci s svojim delovanjem pomembni pri reševanju podnebne krize

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo pripravili smernice za javne uslužbence z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo - Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika.

Mednarodna poletna sola politicne ekologije

[Napovednik] Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020

Odprte PRIJAVE na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2020