Prispevki

Energetske krize ne bomo rešili s fosilnimi viri energije

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru danes obravnava predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki je do 26. 9. 2022 še v javni razpravi. Zakon energetskim družbam in industriji

Evropska mesta premalo odločna na poti do ničelnih emisij iz prometa

Bruselj/Ljubljana, 24. februar 2022 – Evropska mesta morajo bistveno okrepiti prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. Danes objavljeno poročilo koalicije Clean Cities Campaign, katere član je tudi okoljska organizacija Focus, kaže na pomanjkanje napredka v

Šibki točki Ljubljane: dostopnost JPP in onesnažen zrak

Evropska mesta niso na dobri poti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. To ogroža napore EU politik pri blaženju podnebnih sprememb, zaradi onesnaženega mestnega zraka pa bo število obolelih in umrlih še naprej (pre)visoko.

V študiji,

Tudi vaš komentar v javni razpravi o kakovosti zraka je pomemben!

Evropska komisija do 16. decembra do polnoči zbira predloge organizacij in prebivalcev EU za revizijo Direktive o kakovosti zunanjega zraka.

Zakaj je pomembno, da sodelujemo v čim večjem številu?

Gre za pomemben korak pri pripravi zakonodaje, ki bo zaščitila naše …