Prispevki

Nove smernice o kakovosti zraka: že manjše onesnaženje zraka lahko ogroža naše zdravje

Ljubljana, 22. september 2021 – Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO) je objavila posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka (ang. Global Air Quality Guidelines), iz katerih sledi, da imajo onesnaževala v zraku škodljiv vpliv na zdravje že pri nižjih koncentracijah,

Kako lahko občine zajezijo onesnaženost zraka zaradi malih kurilnih naprav?

Kurjenje lesne biomase v naseljih, vključno s kurjenjem v neustreznih ali zastarelih malih kurilnih napravah (MKN), predstavlja izjemno pomemben dejavnik onesnaženosti zraka z delci PM v slovenskih (mestnih) občinah.

Zato smo v okoljski organizaciji Focus naročili pravno analizo »Opolnomočenje

Meritve NO2: Kje v Ljubljani je dihanje res nevarno?

Ljubljana, 18. maj 2021 – Meritve koncentracij dušikovega dioksida v zraku, ki smo jih februarja letos opravili Focus ter Inštitut za zdravje in okolje potrjujejo, da je z epidemijo Covid-19 povezano zmanjšanje prometa ugodno vplivalo na kakovost zraka v Mestni

Poziv EU za celovito ukrepanje na področju onesnaženosti zraka

Nevladne organizacije in posamezniki ta teden zahtevamo ukrepanje Evrope in držav na področju onesnaženosti zraka, ki zmanjšuje kakovost bivanja prebivalcev, zahteva še vedno preveč smrtnih žrtev in povzroča visoke zdravstvene stroške. 24. marca se bodo o poročilu glede izvajanja direktiv …