Ker imamo v Focusu jasno začrtane programe in cilje, velikokrat izvajamo aktivnosti, ki nimajo virov financiranja, a so vseeno nujno potrebne za zaščito okolja. Pri tem je za nas pogosto nepogrešljiva pomoč prostovoljcev in prostovoljk.

Prostovoljke in prostovoljce vključujemo v vrsto aktivnosti, predvsem pa potrebujemo pomoč pri uličnih akcijah, organizaciji dogodkov, ozaveščanju prebivalcev, krajših prevodih ter pomoč pri manjših delih na področju multimedije (izdelava filmčkov, fotografiranje dogodkov) in pri administrativnih delih.  Prostovoljcem in prostovoljkam glede na njihove interese nudimo tudi delo na projektih ali okoljskih politikah. Naši prostovoljci in prostovoljke lahko tudi sami izvedejo manjše projekte, ki so v skladu z našim poslanstvom. V tem primeru prostovoljcem in prostovoljcem nudimo podporo v obliki spremljanja in mentorstva, če imamo na voljo sredstva, pa tudi v obliki finančne podpore. Focusovi sodelavci imamo široka znanja na področjih okolja in okoljskih politik in jih zato z veseljem prenašamo na vse, ki si želijo delovati v skladu z našo vizijo. Seveda smo vedno odprti tudi za predloge za izboljšanje našega delovanja.

Najbolj zveste prostovoljce in prostovoljke “nagradimo” tako, da jih povabimo na razna izobraževanja in usposabljanja, jih obveščamo mednarodnih seminarjih in taborih, delovnih mestih na področju okolja in jim nudimo podporo ali jih usmerjamo na njihovi profesionalni poti.

Naše društvo je registrirano v Vpisniku prostovoljskih organizacij (AJPES) in vključeno v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij (Filantropija). Na podlagi Zakona o prostovoljstvu z našimi prostovoljci podpišemo dogovor o prostovoljskem delu, ki je tudi podlaga za pridobitev socialnih transferjev za brezposelne osebe in za plačilo stroškov (npr. potnih stroškov) prostovoljcem. Prav tako vodimo evidence oddelanih ur.

Če se nam želiš pridružiti kot prostovoljka ali prostovoljec, izpolni prijavni obrazec.

Hvala!