Ker imamo jasno začrtane programe in cilje, velikokrat izvajamo aktivnosti, ki nimajo virov financiranja, a so vseeno nujno potrebne za zaščito okolja. Včasih moramo hitro reagirati na politične odločitve, ki niso dobre za okolje in moramo čez noč mobilizirati večje število podpornikov. Takrat so naši prostovoljci, na katere se vedno lahko zanesemo, nepogrešljivi.

Prostovoljce vključujemo v vrsto aktivnosti, predvsem pa potrebujemo pridne roke pri uličnih akcijah, organizaciji dogodkov, ozaveščanju prebivalcev, prevajanju tekstov, oblikovanju publikacij, na področju multimedije (izdelava filmčkov, fotografiranje dogodkov) in pri administrativnih delih.  Prostovoljcem glede na njihove interese nudimo tudi delo na projektih ali okoljskih politikah. Sprejemamo pa tudi predloge, kako lahko še izboljšamo naše delovanje.  Focusovi sodelavci imamo široka znanja na področjih okolja in okoljskih politik in jih zato z veseljem prenašamo na vse, ki si želijo delovati v skladu z našo vizijo.

Najbolj pridne prostovoljce “nagradimo” tako, da jih povabimo na razna izobraževanja in usposabljanja, jih obveščamo mednarodnih seminarjih in taborih, delovnih mestih na področju okolja in jim nudimo podporo ali jih usmerjamo na njihovi profesionalni poti.

Naše društvo je registrirano v Vpisniku prostovoljskih organizacij (AJPES) in vključeno v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij (Filantropija). Na podlagi Zakona o prostovoljstvu z našimi prostovoljci lahko podpišemo pogodbo o prostovoljskem delu, ki je zanje neobvezujoča, je pa podlaga za pridobitev socialnih transferjev za brezposelne osebe in za plačilo stroškov (npr. potnih stroškov) prostovoljcem. Prav tako vodimo evidence oddelanih ur.

Vse, ki se nam želite pridružiti, pošljite sporočilo na [email protected], kjer napišite tudi svoje želje in interese za delo pri nas.

Hvala za pomoč.