Ker imamo v Focusu jasno začrtane programe in cilje, velikokrat izvajamo aktivnosti, ki nimajo virov financiranja, a so vseeno nujno potrebne za zaščito okolja. Pri tem je za nas pogosto nepogrešljiva pomoč prostovoljcev.

Prostovoljce vključujemo v vrsto aktivnosti, predvsem pa potrebujemo pomoč pri uličnih akcijah, organizaciji dogodkov, ozaveščanju prebivalcev, prevajanju tekstov, oblikovanju publikacij, na področju multimedije (izdelava filmčkov, fotografiranje dogodkov) in pri administrativnih delih.  Prostovoljcem glede na njihove interese nudimo tudi delo na projektih ali okoljskih politikah. Naši prostovoljci lahko tudi sami izvedejo manjše projekte, ki so v skladu z našim poslanstvom. V tem primeru prostovoljcem nudimo podporo v obliki spremljanja in mentorstva, če imamo na voljo sredstva, pa tudi v obliki finančne podpore. Sprejemamo pa tudi predloge, kako lahko še izboljšamo naše delovanje.  Focusovi sodelavci imamo široka znanja na področjih okolja in okoljskih politik in jih zato z veseljem prenašamo na vse, ki si želijo delovati v skladu z našo vizijo.

Najbolj zveste prostovoljce “nagradimo” tako, da jih povabimo na razna izobraževanja in usposabljanja, jih obveščamo mednarodnih seminarjih in taborih, delovnih mestih na področju okolja in jim nudimo podporo ali jih usmerjamo na njihovi profesionalni poti.

Naše društvo je registrirano v Vpisniku prostovoljskih organizacij (AJPES) in vključeno v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij (Filantropija). Na podlagi Zakona o prostovoljstvu z našimi prostovoljci lahko podpišemo pogodbo o prostovoljskem delu, ki je zanje neobvezujoča, je pa podlaga za pridobitev socialnih transferjev za brezposelne osebe in za plačilo stroškov (npr. potnih stroškov) prostovoljcem. Prav tako vodimo evidence oddelanih ur.

Če se nam želiš pridružiti kot prostovoljec, te prosimo, da izpolniš prijavni obrazec.

Hvala za pomoč.