Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Svoje delo osredotočamo na teme:
– podnebje
– energija
– mobilnost
– globalna odgovornost in potrošnja
– odrast

V okviru teh tem organiziramo različne dogodke, izvajamo kampanje in praktično orientirane projekte, ozaveščamo javnost, spremljamo, analiziramo in se vključujemo v procese odločanja in oblikovanja politik, sodelujemo z različnimi deležniki in redno komuniciramo z mediji. Naše delo poteka tako na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi na mednarodni ravni in ravni EU.

Statut društva Focus

Predsednica: Živa Kavka Gobbo

Upravni odbor: Jure Vetršek, Živa Kavka Gobbo, Marjeta Benčina

Focus ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu  na področju varstva okolja (odločba), energije in prometa (odločba) ter raziskovalne dejavnosti (odločba).

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana

Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana

01 515 40 80

[email protected]

IBAN: SI56 6100 0001 3699 851
Naziv banke: Delavska Hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Swift (BIC): HDELSI22