Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Svoje delo osredotočamo na teme:
– podnebje
– energija
– mobilnost
– globalna odgovornost in pravičnost
– odrast

V okviru teh tem organiziramo različne dogodke, izvajamo kampanje in praktično orientirane projekte, ozaveščamo javnost, spremljamo, analiziramo in se vključujemo v procese odločanja in oblikovanja politik, sodelujemo z različnimi deležniki in redno komuniciramo z mediji. Naše delo poteka tako na lokalni in nacionalni ravni kot tudi na mednarodni ravni in ravni EU.

Statut društva Focus

Načrt za enakost spolov

Zaščita otrok in mladih

Kodeks etičnega komuniciranja za organizacije, ki delujejo na področju globalnega učenja

Predsednica: Živa Kavka Gobbo

Upravni odbor: Jure Vetršek, Živa Kavka Gobbo, Marjeta Benčina

Nadzorno disciplinska komisija: Živa Lopatič, Mateja Kraševec

Focus ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja (odločba, 2024), energije in prometa (odločba) ter raziskovalne dejavnosti (odločba).

Vizija

Naša vizija je družba, ki živi uravnoteženo življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev ter tako ne spodkopava obstoja življenja na Zemlji.

V želji po čim prejšnjem izhodu iz gospodarske krize države nižajo družbene in okoljske standarde. Odločevalci nam sporočajo, da ima pri dejavnostih, ki močno posegajo v naravo, gospodarstvo prednost. Visoki dobički, ki jih ustvarjamo na račun okolja in ki še poglabljajo njegovo degradacijo, nam na dolgi rok zmanjšujejo kakovost bivanja. Okolje ima svoje omejitve, ki jih moramo spoštovati. Tako visoka stopnja potrošnje, kot smo ji priča dandanes, lahko rezultira le v uničenju ekosistemov in kakovosti življenja na Zemlji. Zato si Focus prizadeva za družbo, ki se bo zavedala svojih okvirjev delovanja in v čim manjši meri posegala v naravno okolje. V tej družbi ljudje sprejemajo odgovorne odločitve, živijo po trajnostnih načelih, kvaliteta pa jim je pomembnejša od količine.

Naše poslanstvo je z raziskovanjem, povezovanjem, razkrivanjem in koriščenjem pravnih sredstev izboljševati, spreminjati in popravljati napake sistema ter z ozaveščanjem, oblikovanjem praktičnih rešitev in sooblikovanjem politik nuditi alternative za bolj trajnostno življenje.

Povezujejo nas naslednje vrednote:

  • življenje po trajnostnih načelih,
  • celovit pogled,
  • aktivno državljanstvo,
  • strokovnost,
  • transparentnost,
  • prilagodljivost in
  • sodelovanje.

Sodelavci

Živa Kavka Gobbo
Živa Kavka GobboPredsednica društva
Področja delovanja: Globalna odgovornost in pravičnost, Odrast, Upravljanje organizacije

01 515 40 80
[email protected]

Lidija Živčič
Lidija ŽivčičStrokovna vodja
Področja delovanja: Energija, Odrast, Globalna odgovornost in pravičnost, Upravljanje organizacije

059 071 327
[email protected]

Barbara Kvac
Barbara KvacStrokovna sodelavka
Področja delovanja: Podnebje, Energija, Globalna odgovornost in potrošnja

059 071 325
[email protected]

Marjeta Benčina
Marjeta BenčinaStrokovna sodelavka
Področje delovanja: Mobilnost, Upravljanje organizacije

059 071 327
[email protected]

Katjuša Šavc
Katjuša ŠavcStrokovna sodelavka
Področje delovanja: Podnebje, Mobilnost, Energija, Odrast

059 071 327
[email protected]

Taj Zavodnik
Taj ZavodnikStrokovni sodelavec
Področje delovanja: Energija, Podnebne spremembe, Odrast

059 071 325
[email protected]

Darja Valenčič
Darja ValenčičStrokovna sodelavka
Področje delovanja: Komunikacija, Odnosi z javnostmi, Podnebne spremembe, Energija, Mobilnost

01 515 40 80
[email protected]

Špela Nastav
Špela NastavStrokovna sodelavka
Področje delovanja: Komunikacija, Odnosi z javnostmi, Globalna odgovornost in pravičnost

01 515 40 80
[email protected]

Nina Tome
Nina TomeStrokovna sodelavka
Področje delovanja: Gozd, Podnebje, Globalna odgovornost in pravičnost

01 515 40 80
[email protected]

Boštjan Remic
Boštjan RemicStrokovni sodelavec
Področje delovanja: Podnebne spremembe, Energija

01 515 40 80
[email protected]

Polona Valič
Polona ValičFinančno-administrativna strokovna sodelavka
Področje delovanja: Finance, Administracija

01 515 40 80
[email protected]

Elena Lunder
Elena Lunderstrokovna sodelavka
Področje delovanja: Globalna odgovornost in pravičnost

059 071 327
[email protected]

Luka Mofardin
Luka Mofardinstrokovni sodelavec
Področje delovanja: Energija, Podnebje

01 515 40 80
[email protected]

Matija Širok
Matija ŠirokStrokovni sodelavec
Področje delovanja: Komunikacija, Upravljanje z družbenimi omrežji

059 071 327
[email protected]

Katja Huš
Katja HušStrokovna sodelavka
Področje delovanja: Energija, Podnebje

01 515 40 80
[email protected]

Kontakt

Polno ime: Focus, društvo za sonaraven razvoj

Sedež: Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana (uradne ure ob četrtkih med 13:00 in 14:00)

Tel.: 01 515 40 80, 059 071 325

e-mail: [email protected]

Davčna številka: SI54838444
Matična številka: 1134817

IBAN: SI56 6100 0001 3699 851
Naziv banke: Delavska Hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Swift (BIC): HDELSI22

Letna poročila

Poročila ponujajo pregled letnih dejavnosti po programih, poleg tega pa predstavijo še razvoj društva, sodelovanje in okvirno finančno poslovanje. Letno poročilo se sprejme na redni letni skupščini. Na voljo so v elektronski obliki. Glavni namen objavljanja letnih poročil je povečanje transparentnosti delovanja društva in omogočanje lažje komunikacije s podporniki društva.