Našemu društvu se lahko pridružite kot redni ali kot podporni člani.

Redni član lahko postane vsak, ki podpira vizijo, cilje ter dejavnosti društva in hkrati v pristopni izjavi izjavi, da želi aktivno sodelovati v dejavnostih društva. V primeru, da redni član več kot eno leto ne sodeluje v aktivnostih društva se njegovo članstvo avtomatično spremeni v podpornega člana. Pravice rednih članov so: da se udeležujejo vseh dejavnosti društva, da volijo in so voljeni v organe društva, da sodelujejo pri vsebinski koordinacji delovanja društva, da so seznanjeni s programom društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem. Dolžnost rednih članov je, da sodelujejo v vsaj eni dejavnosti društva letno.

Podporni član lahko postane vsak, ki podpira vizijo, cilje ter dejavnosti društva, vendar se ne želi aktivno vključevati v aktivnosti društva. Pravice podpornih članov so: da se udeležujejo vseh dejavnosti društva, da so seznanjeni s programom društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti vseh članov so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, da varujejo ugled društva. Članarine ni.

Naši člani prejemajo tedenske novice, obvestila in publikacije, vabljeni so na dogodke in aktivnosti društva Focus in drugih okoljskih organizacij, nudimo jim izobraževanja, usposabljanja in stik s strokovnjaki. Člane obveščamo o novih delovnih mestih, konferencah in aktualnih dogajanjih na področju okolja. Malo bolj aktivni člani pa se nam lahko pridružijo pri delu ali sami predlagajo spremembe delovanja društva.

S svojim delom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren. Veseli bomo, če bi se nam želel/a pridružiti, sodelovati z nami ali podpirati naše delo.

Izpolnjeno pristopno izjavo z lastnoročnim podpisom pošlji na naslov:

Focus društvo za sonaraven razvoj
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana