Prispevki

Skupnostni vrtovi kot dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Skupnostno vrtnarjenje skozi povezovanje različnih družbenih skupin lahko pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu počutju v lokalnem okolju. Ima pozitivne učinke tako na ravni posameznikov kot na ravni ožje in širše skupnosti. V okviru spletne platforme Dovolj za vse,

[Vabilo] Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Javni uslužbenci se zavedate pomembnosti vključevanja javnosti, saj lahko tako dosežete široko podporo javnosti in s tem kvalitetnejše predpise, ki jih pripravljate. Hkrati se z aktivnim vključevanjem javnosti izognete marsikateri oviri ter povečate občutek soustvarjanja procesov, ki so navsezadnje namenjeni …

Nafta je še vedno gonilo sveta, zeleni prehod dušijo fosilni profiti

Zapis Boštjana Remica je bil prvotno objavljen v časopisu Večer, 27. decembra 2021, in na Večerovi spletni strani.

Vse se barva v zeleno. O skrbi za okoljske probleme, posebno podnebne spremembe, se govori vsepovsod. Zakaj nam gre torej …

[Vabilo] Kako do dobrega podnebnega upravljanja in podnebnega zakona?

PIC – pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Focus in Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, vabimo vse, ki se ukvarjajo s podnebnim upravljanjem ali jih to zanima, na posvet »Kako do dobrega podnebnega upravljanja