Prispevki

vetrna elektrarna

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt – ambiciozna strategija ali ohranjanje statusa quo?

Pri določanju okvira za zeleno okrevanje Evrope bodo imeli ključno vlogo nacionalni podnebni energetski načrti. Ti namreč kot akcijsko-strateški dokumenti postavijo temelje za podnebno politiko in večje podnebne ambicije ter usmeritev neposrednih naložb v naslednjih desetih letih na poti okrevanja …

[Sporočilo za javnost] Nacionalne energetske in podnebne načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Novo poročilo, pripravljeno v okviru projekta LIFE Unify, analizira končne verzije nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) petnajstih držav članic EU. Poročilo ugotavlja, da trenutno zastavljeni cilji in ukrepi ne bodo dovolj za uresničitev dolgoročnega cilja iz Pariškega podnebnega

Obeležujemo Svetovni dan Zemlje 2020

Danes obeležujemo 50. obletnico Svetovnega dneva ZemljeTema letošnje obeležitve so podnebni ukrepi. Ti so nujni v reševanju podnebne krize, ki predstavlja največji izziv za prihodnost človeštva. Nam ni vseeno, kakšna bo ta prihodnost. Želimo si, da omogoči dostojno …

Naš odziv na trenutno situacijo bo oblikoval podnebno prihodnost naslednjih desetletij

Tako kot so vlade po vsem svetu hitele s sprejemanjem ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19, tako tudi že snujejo različne ukrepe za reševanje gospodarstva, ki jim bodo po koncu epidemije sledili še raznovrstni nadaljnji ukrepi in intervencije.

Način oživljanja gospodarstva …