Prispevki

Sledilnik NEPN razkriva: EU potrebuje boljše načrte za doseganje okrepljenih podnebnih in energetskih ciljev

Ključno vlogo pri doseganju večjih podnebnih in energetskih ambicij v EU do leta 2030 bosta imela celovita revizija in izvajanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN, ang. NECP). Čeprav je potrebno NEPN-e še posodobiti, da bodo usklajeni z novimi višjimi

Finančna analiza TEŠ: do leta 2030 predvidoma 870 milijonov evrov izgube

Ljubljana, 5. maj 2021 – V Focusu opozarjamo, da bo Termoelektrarno Šoštanj zelo verjetno treba zapreti že pred letom 2030 ne glede na letnico konca rabe premoga v Sloveniji, določeno v nacionalni strategiji za izhod iz premoga. Na predčasno zaprtje

EU ima podnebni zakon, a še vedno nima ciljev, ki so potrebni

Dan po objavi poročila Svetovne meteorološke organizacije o stanju podnebja  –  State of the Global Climate 2020, ki je ponovno izpostavil potrebo po krepitvi ukrepanja v tem desetletju, so odločevalci EU dosegli dogovor o Evropskem podnebnem zakonu, ki ne

Slovenska podnebna strategija temelji na NEK2

Dan pred letošnjim svetovnim dnevom Zemlje je vlada sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, v katero je brez posvetovanja z javnostjo in celovite presoje vplivov na okolje zapisala odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji