Aktivni projekti

Zaključeni projekti

Obleka naredi človeka

Moja revolucija 3.0 – refleksije za današnjo mladino

Future of Europe 2

Future of Europe 1

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Moja revolucija: 1968 – refleksije za današnjo mladino

InventAir

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018

Slovenski glas za finančno pravičnost

IDEA

Partnerstvo za okolje in zdravje

Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Moja revolucija: 1917/18 – Refleksije za današnjo mladino

Financiranje za razvoj

Supply Cha!nge

Aktivno v šolo

Mladi za boljše okolje

ENERGISE

Moja varčna pisarna

Trajnostna mobilnost v šoli

Sončen dan za obnovljive vire energije

Sadje naj bo pravično!

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ

Zdrav šolar

Odrast 2016

CEI REACH

Ne izgubljaj časa v avtu 2015

REACH

Usposabljanje učiteljev OŠ o URE

Živa fakultetna stavba

Zagovorniki okolja

Ulični festival Koseze

EJOLT

REPAM

ACHIEVE

Logaška pobuda za trajnostno mobilnost

CLICK

CEE partnerstvo

Učenje za podnebne ukrepe

Dobimo se na postaji

Izobraževanje o trajnostnem razvoju

LESSON

Energetska dieta

Dovolj!

Mobilizacija za javni potniški promet

Javni prevoz je kul!

Tudi jaz

Tlakovanje poti do Kopenhagna

Trajnostna energija za trajnosten razvoj

Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije

Razvoj ob varovanju podnebja? Da, mogoče je!

Izziv, težak eno tono

Okoljski glasniki

Vsi v enega, eden za vse!

Bye, bye stand-by!

Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja

Energija za Evropo

Podnebni dogovor

Evropski skladi za trajnostno energetiko in promet

Oživljanje zapuščene vasi v Grčiji

Obnovljivi viri energije in NVO – enotnost v različnosti?

Evropa za podnebje

Trajnostno mobilni!

Spreminjam navade, na pa podnebja!

Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti

Preprečevanje nastajanja odpadkov

Fosilni dinozaver

Okolju in družbi prijazna mobilnost

Zelena javnofinančna reforma

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v občini Zreče

Okoljski center