Focus svoje dejavnosti izvaja v okviru petih programov:

Podnebje

S programom Podnebje ozaveščamo javnost o podnebnih spremembah, aktivno sodelujemo pri iskanju rešitev in sooblikovanju podnebnih politik, sledimo mednarodnim podnebnim pogajanjem in se trudimo spreminjati navade.

Energija

Program Energija je namenjen spodbujanju varčne in učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije, pametnih omrežij ter izkoreninjenju fosilne in jedrske energije.

Mobilnost

S programom Mobilnost zagovarjamo novo prometno paradigmo, ki temelji na trajnostni mobilnosti, kar pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimalnih nezaželenih stranskih učinkih.

Globalna odgovornost in potrošnja

Preko programa Globalna odgovornost in potrošnja spodbujamo zavedanje o odgovornosti vsakega posameznika za globalno blaginjo.

Odrast

Program Odrast je namenjen premisleku o obstoječih razvojnih in ekonomskih teorijah ter oblikovanju alternativnih smeri razvoja.