energija

Program Energija je namenjen spodbujanju varčne in učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, pametnih omrežij ter postopnemu opuščanju fosilne in jedrske energije.

preberi več

podnebne spremembe

V okviru programa Podnebje ozaveščamo javnost o podnebnih spremembah, dejavno sodelujemo pri iskanju rešitev in soustvarjanju podnebnih politik, spremljamo mednarodna podnebna pogajanja in si prizadevamo za spremembo navad.

preberi več

mobilnost

Program Mobilnost se zavzema za novo prometno paradigmo, ki temelji na trajnostni mobilnosti, tj. zagotavljanju učinkovite in enake mobilnosti za vse ob čim večjem zmanjšanju neželenih stranskih učinkov.

preberi več

globalna odgovornost in potrošnja

S programom Globalna odgovornost in potrošnja spodbujamo zavedanje o odgovornosti vsakega posameznika za globalno blaginjo.

preberi več

odrast

Cilj programa Odrast je razmislek o obstoječih razvojnih in ekonomskih teorijah ter razvoj alternativnih smeri razvoja.

preberi več