energija

Program Energija je namenjen spodbujanju varčne in učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, pametnih omrežij ter postopnemu opuščanju fosilne in jedrske energije.

podnebne spremembe

V okviru programa Podnebje ozaveščamo javnost o podnebnih spremembah, dejavno sodelujemo pri iskanju rešitev in soustvarjanju podnebnih politik, spremljamo mednarodna podnebna pogajanja in si prizadevamo za spremembo navad.

mobilnost

Program Mobilnost se zavzema za novo prometno paradigmo, ki temelji na trajnostni mobilnosti, tj. zagotavljanju učinkovite in enake mobilnosti za vse ob čim večjem zmanjšanju neželenih stranskih učinkov.

globalna odgovornost in pravičnost

Cilj programa Globalna odgovornost in pravičnost je zmanjšati negativne vplive politik in podjetij na podnebje, okolje in družbo na globalni ravni. 

odrast

Cilj programa Odrast je razmislek o obstoječih razvojnih in ekonomskih teorijah ter razvoj alternativnih smeri razvoja.