Poročilo: Kvalitativna študija Mladi fleksitarijanci v Sloveniji

Poročilo: Prehranjevalne navade mladih v Sloveniji

Report: Qualitative study Young flexitarians in Slovenia

Report: The eating habits of young people in Slovenia