Načrti držav članic EU za črpanje strukturnih in kohezijskih skladov v nasprotju z evropsko podnebno politiko

Medtem, ko se nove države članice z Evropsko komisijo pogajajo o svojih načrtih za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih skladov za obdobje 2007 – 2013, poročilo razkriva da bo po trenutnih načrtih 177 milijard evrov v teh državah porabljeno v …

Podnebne spremembe kot resna grožnja varnosti

Spreminjanje podnebja bo po predvidevanjih znanstvenikov prineslo številne katastrofe, saj bodo ekstremni vremenski dogodki, kot so suše, toča, neurja, hurikani in poplave v prihodnje pogostejši. Ravno tako predvidevajo, da bodo spremenjeni podnebni pogoji vodili v pomanjkanje hrane in vode.

Ker …

Neprijetna resnica v knjigarnah

E-news update April 10 2007

CLIMATE

1.1. UN report issues dire climate change warning
6 April 2007 , politics.so.uk
After all-night negotiations on the final contents of the report, representatives from governments around the world finally reached agreement on its conclusions.
The poorest are the …