Onesnaženost zraka zaradi prometa visoka, merilnih mest pa premalo

Sporočilo za javnost: poročilo o celoletnih meritvah NO2 na štirih lokacijah v Ljubljani

V Focusu ter Inštitutu za zdravje in okolje so na štirih “problematičnih” lokacijah nadaljevali meritve koncentracij dušikovega dioksida (NO2) v okviru kampanje Pozor: Tukaj je dihanje nevarno!, …

Krčitev v gozdu

Evropski parlament ni izkoristil priložnosti za ukinitev škodljivih subvencij, ki uničujejo naše gozdove

Poslanci Evropskega parlamenta so včeraj glasovali o reviziji Direktive o energiji iz obnovljivih virov (RED III). Niso ukinili tržnih spodbud za sežiganje primarne lesne biomase in preusmeritev teh subvencij za prave obnovljive vire energije.

Namen revizije direktive je bil, …

Evropski poslanci so se odločili, da dajo prednost biogorivom pred hrano

V Strasbourgu so danes evropski poslanci glasovali o prenovi Direktive o energiji iz obnovljivih virov energije (Renewable Energy Directive). Ker niso prepovedali ali močno omejili rabe dokazano slabih biogoriv iz poljščin za hrano in krmo, se bo povečal pritisk na …

Pomembna zmaga za svetovne gozdove

Evropski parlament je s 453 glasovi za, 57 proti in 123 vzdržanimi glasovi sprejel stališče o predlogu Uredbe o uvozu in izvozu izdelkov, katerih proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov (deforestacije).

Evropski poslanci so v veliki meri podprli zahteve državljanov, ki …