Ogenj v Alpah

Vsebinsko je mednarodna akcija namenjena osveščanju prebivalcev Evrope o pomenu naravne, kulturne in duhovne dediščine Alp in o nevarnostih, ki to dediščino ogrožajo. Letošnja tema Ognja v Alpah na mednarodni ravni je odnos med alpskimi mesti in Alpami. Ker je …

Razstava na Ekoštafeti

Ekoštafeta je prireditev, ki jo že vrsto let v Avstriji organizira Zveza za podnebje Avstrije, v zadnjih letih pa se vse bolj širi tudi v sosednje dežele. Namen prireditve je ozaveščanje ljudi o nevarnostih z našimi ravnanji povzročenih oz. pospešenih …

Javna razprava Noben odpadek ni dober odpadek

Slovenski organizaciji Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt »Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki – slovenska in madžarska praksa«, katerega glavni namen je vplivati …

E-news update August 8 2005

pdf format:  august8.pdf  45.48 KB  

ENERGY AND EMISSIONS

1.1. Solar project could advance ‘green’ fuel
4 August 2005…