Podaljševanje življenjske dobe ukrajinskim jedrskim reaktorjem: Čezmejna presoja vplivov na okolje in posvetovanja za državljane EU

Javna razgrnitev osnutka programa Republike Hrvaške za izkoriščanje ogljikovodokov na Jadranu – Pripombe in predlogi Focusa, društva za sonaraven razvoj

Ponovni poziv Koalicije za trajnostno prometno politiko proti načrtovani netrajnostni preureditvi Dolenjske ceste

Mobilizacija za JPP: Predlogi in pozivi za odločevalce na področju javnega potniškega prometa v Sloveniji