Splošna izjava o varstvu osebnih podatkov

Predmet tega obvestila je spletno mesto www.focus.si, katerega lastnik je Focus, društvo za sonaraven razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana; matična številka: 1134817.

Focus, društvo za sonaraven razvoj si prizadeva skrbeti tudi za vašo spletno varnost in pravico do zasebnosti ob obisku našega spletnega mesta. V nadaljevanju predstavljamo vse ključne informacije o naši obdelavi vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujte z obiskom ali uporabo našega spletnega mesta.

Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki varovani skladno z veljavno zakonodajo naiconalno in evropsko s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 163/22 in Uredba EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov). Vaši osebni podatki bodo predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate in ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete oz. v kolikor soglasje prekličete, Focus, društvo za sonaraven razvoj ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer na naslov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana ali na e-mail naslov: [email protected].

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu (https://www.ip-rs.si/).

Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so zbrani.

Upravljavec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS št. 163/22) ter določili Uredbe GDPR (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pridružujemo si pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo, tako da novo različico objavimo na spletni strani.

Katere osebne podatke zbiramo o vas?

Osebni podatki, ki jih zbira, hrani in obdeluje Focus so elektronski naslovi oseb, ki želijo prejemati Focusove e-novice, ter osnovni osebni podatki (ime, priimek) in kontaktni podatki (naslov, e-mail, telefon) oseb, ki se želijo včlaniti v društvo Focus ali imajo interes na Focusu opravljati prostovoljno delo. Zbrani osebni podatki se bodo hranili in uporabljali le toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oz. kot določa veljavna zakonodaja.

Brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta njegovih osebnih podatkov ne bomo posredovali nobeni drugi fizični ali pravni osebi razen v primeru in v obsegu, ki ga določa zakon. Pogodbeno sodelujemo z vzdrževalcem IT sistema ter spletne strani. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Vsakič, ko obiščete našo spletno stran, samodejno zberemo tehnične podatke, ki lahko vključujejo naslov internetnega protokola (IP) za povezavo računalnika s spletom, vrsto in različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu, operacijski sistem in platformo, vrsta naprave in znamka mobilne naprave; te podatke lahko v našem imenu zbirajo in obdelujejo piškotki tretjih oseb.

E-novičnik

Za potrebe e-obveščanja uporabljamo marketinško platformo MailChimp. S prijavo na e-novice se strinjate, da bomo z vašimi podatki upravljali pod pogoji, ki so navedeni zgoraj, in da se bodo informacije, ki nam jih posredujete, hkrati prenesle družbi MailChimp, ki nam zagotavlja to storitev. Focus, društvo za sonaraven razvoj bo poskrbel, da bo MailChimp zagotovil enako raven varstva osebnih podatkov, kot ga narekuje nacionalna in evropska zakonodaja predvsem s podpisom standardnih EU pogodbenih klavzul, če ni v konkretnem primeru določeno drugače.

Pridružujemo si pravico, da splošne pogoje kadarkoli spremenimo z objavo nove različice na spletni strani.