V Focusu smo zgroženi! Ukrepi učinkovite rabe energije bi morali biti v času gospodarske krize postavljeni na prioritetno mesto, saj pomenijo zmanjšanje stroškov za energijo, ki blaži posledice krize za socialno šibke v primeru gospodinjstev, v gospodarstvu pa s tem povečuje konkurenčnost podjetij. Večje vlaganje v ukrepe učinkovite rabe energije bi ustvarilo tudi številna nova delovna mesta, ki so prav gotovo zaželena. O učinku teh ukrepov na doseganje podnebnih ciljev verjetno ni treba posebej razpravljati…

Vsaka resna vlada, še posebej tista, ki je boj proti podnebnim spremembam postavila v vrh svojih prioritet, si v tem času ne bi smela privoščiti razmišljanja o ukinitvi sredstev za učinkovito rabo energije. Nasprotno, dobro bi bilo, če bi tem ukrepom namenila še dodatna sredstva, saj so obstoječa znatno premajhna.

Za navdih vladi objavljamo povezavo na članek v angleškem Gardianu o namerah londonskega župana, da bo nezaposlene prekvalificiral v svetovalce za učinkovito rabo energije: http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jan/07/boris-johnson-green