Marsikdo med nami se spominja daljnega 26. aprila 1986, ko je v jedrskem reaktorju v Černobilu prišlo do jedrske nesreče. Radioaktiven oblak je dosegel velik del Evrope, razsežna področja v Ukrajini, Belorusiji in Rusiji pa so ostala močno onesnažena. Nesreča v Černobilu je bila do sedaj najhujša jedrska nesreča. Zahtevala je preselitev več kot 330 000 ljudi, informacije o umrlih ljudeh pa so nepopolne, saj so oblasti prepovedale objavo vzroka smrti. Kljub temu se ocenjuje, da je nesreča v Černobilu posredno in neposredno zahtevala skoraj 10 000 življenj. 

Ta nesreča, čeprav posledica človeške napake, je opozorila na nevarnost jedrske energije. Razen tveganj nesreče, prinaša jedrska energija še številna druga tveganja in v Focus društvu za sonaraven razvoj želijo nanje opozoriti skozi akcijo na obletnico nesreče v Černobilu.

Jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje. Gre za ekonomsko neupravičeno naložbo, ki odtujuje denar resnično trajnostnim energetskim rešitvam. Zaloge urana so vse bolj omejene, vprašanje visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov pa ostaja nerešeno. Zmanjkuje nam primernih lokacij za nove jedrske elektrarne.’ je izpostavila Lidija Živčič, predsednica društva Focus. Na splošno je raba jedrske energije med Evropejci nezaželjena, saj jih 61 % meni, da bi jo bilo potrebno zmanjšati zaradi odpiranja varnostnih vprašanj in možnosti nesreč. Enakega mnenja je tudi 65 % Slovencev. [1]

‘Ker smo želeli javnosti podati podatke o jedrski energiji, ki so le redko omenjeni v razpravah za širjenje rabe jedrske energije, smo vzpostavili spletno stran [2], ki jo ob obletnici Černobila predstavljamo javnosti,’ je pojasnila Marjetka Benčina, vodja projektov v Focusu. ‘Razen tega bomo 26.4. v informacijski točki Okoljskega centra v Ljubljani predstavili manjšo razstavo o jedrski energiji ter ponudili obiskovalcem možnost ogleda kratkih filmov o nesreči v Černobilu. Mimoidočim bomo delili tudi nalepke »Jedrska energija? Ne, hvala.«, ‘ je še povedala Marjetka Benčina.

V Focus društvu so v nasprotju z zagovorniki jedrske energije prepričani, da le-ta ni rešitev za podnebni problem. Rešitve z energijo povezanih problemov, kot je problem globalnega segrevanja, lahko prinesejo dolgoročne ugodnosti le, če zmanjšajo, in ne le zamenjajo vir človekovega uničujočega vpliva na okolje.

Kontakt: Marjetka Benčina, tel: 01 515 4080, e-pošta: [email protected]

[1] Rezultati raziskave Eurobarometra, februar 2007: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_206_slides_en.pdf

[2] focus.si

Povezave do ostalih sporočil za medije:
Greenpeace: http://www.greenpeace.org/international/press/releases/22-years-after-chernobyl
Sortir du Nucleaire, Francija: http://www.chernobyl-day.org/?lang=en