Namen podnebnega posveta je javnosti predstaviti vsebino osnutka Zakona o podnebnih
spremembah, s posebnim poudarkom na področjih, ki so pomembni za sektor kmetijstva ter
zbrati ključne pripombe in priporočila javnosti na osnutek zakona za področje kmetijstva.
Posvet ima dva cilja: informirati javnost o vsebini osnutka zakona ter zbrati komentarje
javnosti na osnutek.

V okviru te teme se bomo osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:
– Kako naj podnebni zakon naslavlja ranljivost kmetijstva na podnebne spremembe?
– Kakšno bogastvo predstavljajo naši gozdovi?
– Kako naj se kmetijstvo razvija, da bo zadoščeno ciljem zmanjševanja emisij, oživljanja
podeželja in ustvarjanja konkurenčnosti?

Več informacij o posvetu najdete v spodnjem vabilu.

Vljudno vabljeni!

/vabilo_posvet3_20100803.pdf vabilo_posvet3_20100803.pdf  79.50 KB  05.08.2010 10:30