Mestna občina Nova gorica je vključena v projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri*, s katerim želi spodbuditi prebivalce in lokalne deležnike k sodelovanju v procesih upravljanja s skupnimi viri. Posebna pozornost je usmerjena v območje soseske ob Gradnikovi in Cankarjevi cesti.

Na osnovi analize razmer na področju oskrbe s hrano in energijo, upravljanja z viri, stavbami in urbanimi prostori, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti ter izvedene delavnice z lokalnimi nevladnimi organizacijami, predstavniki občine in prebivalci soseske so bili izbrani pilotni projekti: skupnostni prostor, spremljana pot v šolo in skupnostna sončna elektrarna.

Partnerji projekta Focus, IPoP, Umanotera in PiC v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica

v torek, 31. januarja 2017, ob 10. uri

vabimo

medije, lokalne nevladne organizacije, prebivalce soseske ob Cankarjevi in Gradnikovi ulici, partnerje pilotnih projektov ter drugo zainteresirano javnost na

predstavitev izbranih skupnostnih projektov v MO Nova Gorica

(Zveza kulturnih društev “Točka”, Ulica Gradnikove brigade 25, Nova Gorica)

Predstavljeni bodo pilotni projekti, priročniki za njihovo izvedbo in nadaljnji izvedbeni koraki občine v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Sodelovali bodo:

  • Ana Zavrtanik Ugrin, podžupanja MO Nova Gorica
  • Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne, MO Nova Gorica
  • Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije pri Tomislavu Tkalcu na 01 515 40 80, [email protected] in na www.dovoljzavse.si.

* Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri je projekt, katerega cilj je spodbujati razvoj skupnostnih praks upravljanja na lokalni ravni in v izbrani občini podpreti zagon treh projektov skupnostnega upravljanja. MO Nova Gorica se je v projekt prijavila z namero, da z njegovo pomočjo spodbudi sodelovanje med javno upravo, prebivalci in lokalnimi deležniki pri upravljanju s skupnimi razvojnimi viri in v urbani prenovi.