Kot smo lahko zasledili v medijih, nameravata LPP in župani, ki so solastniki Javnega holdinga Ljubljana, katerega del je tudi LPP, na seji mestnega sveta konec novembra potrditi dvig cen vozovnic v mestnem prometu. Glavni razlog za podražitev cen naj bi bile vsakoletne izgube podjetja, hkrati pa pravijo, da prodajo premalo terminskih vozovnic. A podražili bodo tudi dijaške in ostale mesečne vozovnice, zato slednji razlog ni upravičen.

V Focusu menimo, da to ni pravi način krpanja finančnega primanjkljaja v podjetju, ki se ukvarja z javnim prevozom ljudi. Kot ugotavljamo, javni potniški promet skoraj nikjer ni rentabilen, tudi če so linije polno zasedene. Če javni potniški promet prepustimo trgu, ga ta skoraj vedno uniči, zato bo javni promet vedno potreboval subvencije države in lokalnih skupnosti, v tem primeru MOL. MOL bi tako morala namenjati več sredstev za vzdrževanje svojega mestnega prometa.

Poleg tega bi morala MOL najprej ukrepati na drugih področjih in tam najti potencialne finančne vire za polnjenje mestne blagajne, npr. z zvišanjem parkirnin in uvedbo kordonske cestnine za vstop v mestno jedro. Tako bi povečala dohodke, zmanjšala vstop avtomobilov v mestno jedro ter s tem zmanjšala onesnaženost zraka s toplogrednimi plini, delci in zdravju škodljivimi snovmi, zaradi katerih se slabša kakovost bivanja Ljubljančank in Ljubljančanov.

Javni potniški promet je pravica vsakega prebivalca Slovenije. Če ga dražimo, se ga ne bodo mogli posluževali niti tisti, ki si avtomobila ne morejo privoščiti ali nimajo dostopa do njega, še več ljudi se bo po mestu vozilo z osebnimi vozili. Namesto da bi iskali trajnostne rešitve, odločevalci in podjetja (v tem primeru LPP in g. Jankoviæ) s takimi odločitvami prispevajo k temu, da se ljudje odrečejo še tistim navadam, ki so prispevale k trajnostno mobilno urejeni prestolnici. S tem pa otežujejo delo tudi nam, nevladnim organizacijam, ki se že vrsto let trudimo ljudi privabiti k uporabi (osiromašenega) javnega prometa. Sedaj bo ta naloga še težja, saj je cena eden glavnih argumentov, zakaj ljudje javnega prometa ne koristijo v večji meri.

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!