Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na

3. nacionalno konferenco skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri z naslovom

Načela ustvarjalne skupnosti v praksi,

v sredo, 14. novembra 2018, od 9. do 12. ure (z delavnico do 14. ure)
Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Domači in tuji praktiki s področja skupnostnih praks bodo imeli zanimiva predavanja o skupnih dobrinah, tudi tistih v digitalni obliki, in o njihovi uporabi v javno dobro za trajnostno ekološko in družbeno transformacijo na lokalni in globalni ravni. Z nami bodo delili izkušnje s področij vzpostavljanja stanovanjske zadruge ter skupnostnega financiranja projektov obnovljive energije in njihove uporabe za izgradnjo socialnega kapitala v podeželski skupnosti.

PRVIČ V SLOVENIJI:

Delavnica za koordinatorje skupnostnih projektov,
ki bo pod mentorstvom Michela Bauwensa potekala v okviru konference

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena tistim zaposlenim na občinah, ki delajo na področjih investicij, stanovanjske politike, energetike, okolja in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Podroben program konference je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo šepetano tolmačenje iz tujih jezikov. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, [email protected] .