Evropska investicijska banka (EIB) sklicuje 27. in 28. 9. svoj letni Forum, ki bo potekal v Ljubljani, v hotelu Union. Pod sloganom ‘Investiranje v energetiko – obvladovanje podnebnih sprememb’ se EIB in njeni prijatelji – velike evropske korporacije – nameravajo pogovarjati o novi evropski energetski politiki in varnosti oskrbe z energijo.

Čeprav v EIB pravijo, da delajo na ‘obvladovanju podnebnih sprememb’, bodo udeleženci srečanja aktivno delali na tem, da ostane njihovo finančno kolesje dobro naoljeno.

Po prevladujočem mnenju znanstvenikov moramo izpuste toplogrednih plinov zmanjšati za 60 – 80 % do sredine tega stoletja, sicer bomo doživeli do sedaj še nevidene katastrofe. EU se je zaobljubila zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020. Zakaj je torej Evropska investicijska banka:

• v zadnjih petih letih namenila skoraj 4 x več denarja za financiranje (fosilnih goriv) kot za financiranje (obnovljivih virov energije),

• porabila več kot 50 milijard evrov med letoma 1996 in 2005 za financiranje cestnega prometa in letalstva, ki sta velika vira izpustov CO2, in

• podprla trgovanje z emisijami, ki omogoča razvitim državam, da od držav v razvoju kupijo odpustke za svoje (onesnaževanje)?

Nadalje Evropska investicijska banka in njeni prijatelji iz velikih podjetij pravijo, da promovirajo ‘energetsko varnost’. To v resnici pomeni, da zagotavljajo, da še naprej dobivamo nafto, plin in elektriko iz revnejših držav, četudi to pomeni, da slednje ne morejo zagotavljati svoje energetske varnosti. Prava energetska varnost izvira iz učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Če menite, da mora EIB spremeniti svojo posojilno politiko, da bi v resnici kaj naredili za ohranjanje našega podnebja, se nam pridružite na akciji v četrtek, 27. 9. 2007, med 10. in 18. uro pred hotelom Union v Ljubljani.

Več informacij o delovanju EIB je na voljo (v angleškem jeziku) na www.bankwatch.org.