Zaradi obsežnosti akcije potrebujemo večje število aktivistov. Prosimo vas za čim prejšnji odziv. Pomoč bo dobrodošla v kakršni koli obliki.

Kontakt:
01 515 40 80 (pisarna)
[email protected]
[email protected]