Spoštovani,

v Državnem zboru bo 8. marca potekala prva javna obravnava Resolucije o prometni politiki Slovenije. Ker želimo opozoriti na neprimernost predložene resolucije, organiziramo v torek, 7. marca 2006, akcijo predstavitve Tez trajnostne prometne politike, s pričektom ob 11.00 pred prostori Ministrstva RS za promet na Langusovi 4 v Ljubljani.

Akcija bo potekala po naslednjem programu:
11.00 Ministrstvo RS za promet: obešanje Tez trajnostne prometne politike na vhodna vrata ministrstva in predstavitev Tez predstavniku ministrstva;
11.20 Vlada RS: obešanje Tez trajnostne prometne politike na vhodna vrata vladne palače in predstavitev Tez predstavniku vlade;
11.55 Državni zbor: obešanje Tez trajnostne prometne politike na vhodna vrata Državnega zbora in predstavitev Tez predstavniku državnega zbora.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite naše akcije za trajnostno prometno politiko Slovenije!

Ker je bila predložena Resolucija o prometni politiki Slovenije sprejeta za zaprtimi vrati in ker neprimerno odgovarja na izzive mobilnosti, želimo z akcijo doseči, da se sprejemanje resolucije vrne na začetek procesa, ki naj bo v drugo odprt za sodelovanje javnosti in trajnostne rešitve za probleme prometa. Decembra 2005 je skupina slovenskih nevladnih organizacij ustanovila Koalicijo za trajnostno prometno politiko, da bi opozorila na neprimernost slovenske prometne politike ter aktivno prispevala k njenemu izboljšanju.

Dodatne informacije: Vida Ogorelec Wagner, elektronska pošta [email protected], telefonska številka 01 439 7100, mobilni telefon: 041 554 858

Več informacij je na voljo tudi tukaj.