Ob odprtju dvodnevnega letnega foruma EIB z naslovom “Investiranje v energetiko – Obvladovanje podnebnih sprememb” v ljubljanskem hotelu Union , so aktivisti javnost opozarjali na posojila EIB za energetske projekte v zadnjih petih letih. V tem času je EIB projektom rabe fosilnih goriv namenila 4 krat več denarja kot obnovljivim virom energije. [1]

Barbara Kvac, vodja projektov v Focus društvu za sonaraven razvoj, je povedala: “Evropska Unija se je zavezala svoje emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 20 odstotkov do leta 2020, zato mora EIB, njena hišna banka, nujno spremeniti strategijo svojih energetskih investicij in ustaviti financiranje podnebnih sprememb. EIB trdi, da promovira energetsko varnost. Dolgoročno energetsko varnost lahko dosežemo z zmanjšano rabo energije in povečanjem deleža obnovljivih virov energije, in postavitev kakšnih pomenljivih ciljev EIB v tej smeri bi bil pozitiven rezultat njenega tokratnega foruma.”

To poletje je EIB postala prva javna mednarodna finančna institucija, ki je izrazila interes za financiranje novih jedrskih elektrarn. EIB se prav tako močno nagiba k sodelovanju pri različnih projektih plinskih in naftnih daljnovodov čez Balkan, vključno z Nabucco plinovodom in naftovodom Burgas-Alexandroupolis. [2]

Desislava Stoyanova, koordinatorica EIB projekta pri organizaciji Bankwatch je dejala: “Obvladovanje podnebnih sprememb je drzen slogan EIB vendar, ko preverite energetske načrte banke, je le-ta popolnoma v nasprotju z realnostjo. Pozitivni učinki resnično trajnostnih projektov podprtih s strani EIB, kot je npr. 50 megavatna evropska solarna elektrarna v Španiji, so izničeni z namenjanjem javnega denarja obupanim poskusom črpanja fosilnih goriv iz Črnega in Kaspijskega morja.”

Trgovanje z ogljikom, ki ga EIB podpira, je prav tako pomembna tema tokratnega foruma. Anders Lustgarten iz organizacije Bretton Woods Project je dejal: „Trgovanje z ogljikom je znanstveno nepreverljivo, bogati najhujše onesnaževalce, finančne vire odvrača od obnovljivih virov energije in vzdržuje ekonomski model ‘neomejene potrošnje’, ki predstavlja največjo posamično grožnjo življenju na Zemlji v prihodnje. Bančni portfeliji bi morali biti poživljeni z več obnovljivimi viri, namesto da jih še naprej črni ogljik.”

Današnji akciji so se lahko priključili tudi prebivalci Slovenije, ki so, na simbolne kartice v obliki evro bankovcev, EIB pisali svoja sporočila. Z oddajo kartice na izbrano stran velike tehtnice, ki je na eni strani predstavljala obnovljive vire energije, na drugi pa fosilna goriva in jedrsko energijo, so posamezniki EIB sporočali, kaj si želijo, da banka z njihovim denarjem podpira.

Več informacij:

Barbara Kvac, Focus društvo za sonaraven razvoj, 00 386 40 722 149, [email protected]
Anders Lustgarten, Bretton Woods Project, 0044 7973 164363, [email protected]
Desislava Stoyanova, CEE Bankwatch Network , 00420 776451316, [email protected]
Anne-Sophie Simpere, Les Amis de la Terre, 00 33 6 84 24 88 95, [email protected]

Opombe:

  1. Analiza EIB energetskih investicij v obdobju 2002 – 2006 narejena pri Bankwatchu je dostopna na: http://bankwatch.org/newsroom/documents.shtml?x=2043953 ; podrobnosti o EIB Forumu 2007 so dostopne na: http://www.eib.org/
  2. EIB je prav tako podpisnica nedavnega memoranduma o razumevanju z Evropsko komisijo, ki predvideva sodelovanje pri “izgradnji jugovzhodnega evropskega koridorja za prenos plina v EU, razvoju novih poti ali podaljšanju obstoječih poti za izvoz nafte iz Črnega morja na evropske trge in za razvoj čez-kaspijskega koridorja za nafto in plin…” Več: http://www.bankwatch.org/newsroom/release.shtml?x=2017838