12. decembra bo Svet EU razpravljal o politikah na področju biogoriv, predvsem o tem kako jih spremeniti, da bi preprečili vplive posredne spremembe rabe zemljišč (ILUC) in prispevali h globalni prehranski varnosti. Gre za dolgoleten problem, ki zahteva hitro ukrepanje in neomajno politično voljo. Zaskrbljeni smo tako glede slovenskih stališč kot stališč v prvem branju, ki jih je Litvansko predsedstvo predložilo COREPERju. Osnutek stališč je pristranski in očitno ignorira vsa ključna opozorila znanstvenikov glede okoljskih in socialnih problemov zaradi biogoriv pridobljenih iz poljščin.

Pismo si lahko preberete tukaj.

Več informacij: [email protected], 059 071 327