Colin Roche, aktivist organizacije Friends of the Earth Europe, je dejal: "Prizadevati si zmanjšati emisije ogljika v naših gorivih s povečanjem uvoza najbolj ogljično intenzivnega fosilnega goriva v komercialni proizvodnji, je nesmiselno. V Evropi moramo katranskemu pesku reči ne. Predsednik Barroso mora prenehati s popuščanjem naftni industriji in v celoti izvesti Direktivo o kakovosti goriva, takoj."

Direktiva o kakovosti goriva (FQD) je predpis EU, ki si prizadeva za zmanjšanje emisij evropskih transportnih goriv za 6 % do leta 2020. Pet let po njenem sprejetju leta 2009, je potrebno določiti še natančna pravila za označevanje ogljikovih emisij bencinskega in dizelskega goriva, kakor tudi obveznosti poročanja za posamezne naftne družbe [2]. Kot del podnebnega in energetskega paketa, ki je bil predstavljen v sredo, 22. januarja, je Komisija vključila vrstico besedila, ki pravi, da se ne zdi primerno, da se "vzpostavijo novi cilji za […] toplogredno intenzivnost transportnih goriv" po letu 2020. Ta odločitev ni bila podprta z nobeno analizo in ne upošteva morebitne poplave katranskega peska v Evropo, kot tudi ne posledično povečanje emisij.

Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji, je dejala: "Kanadski politiki in njihovi najboljši prijatelji iz Shell-a in BP-ja si obupano želijo odprtja novih trgov za svoje onesnažujoče olje. Uporabili so vse trike, da bi Evropa prezrla svoje okoljske standarde. Če Evropa ne bo branila svoje zakonodaje, bo katranskemu pesku omogočeno, da preplavi Evropo in močno poveča njen ogljični odtis."

Študija ugotavlja, da v kolikor FQD ne bo implementirana v celoti in bi se v Evropo zlile velike količine katranskega peska, bo cilj zmanjšanja emisij iz direktive veliko težje doseči. Višji uvoz katranskega peska, kot posledica novih plinovodov v ZDA in Kanadi, bo povprečno ogljično intenzivnost evropskih goriv do leta 2020 povečala za 1,5 %, kar spodkopava cilj 6 % zmanjšanja.

Stroški zniževanja emisij bodo, s katranskim peskom v energetski mešanici, višji. Dobavitelji goriva nas bodo zato verjetno oskrbovali z več biogorivi iz poljščin, ki se še vedno štejejo kot nizkoogljična, saj ima EU napačno metodologijo izračunavanja ogljika. To bi lahko dvignilo stroške usklajevanja za 4 milijarde evrov na leto, hkrati pa povečalo pritisk na okolje in znižalo prehransko varnost. Te dodatne stroške lahko zmanjšamo z izvajanjem Direktive o kakovosti goriv, ki ne dovoli izkoriščanja katranskih peskov v Evropi.

Marjeta Benčina iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, pravi: “Evropa mora razogljičiti transportna goriva na kar se da najbolj učinkovit način. Če bomo dovolili umazanim katranskim peskom, da preplavijo Evropo, bomo povečali emisije in stroške zmanjšanja emisij za več milijard evrov. EU mora uvesti obvezno poročanje podjetij dobaviteljev goriv, da se bodo lahko odločili, katera goriva bodo ponujali, in nagrajevali tista, z nižjimi emisijami.”

Kontakti:

Nuša Urbančič, Transport & Environment, [email protected], +32 (0)488 574 418
Colin Roche, Friends of the Earth Europe, [email protected], +32 (0)2 893 10 21
Nina Štros, Greenpeace v Sloveniji, [email protected], 040 871 530
Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 327

Opombe:

[1] LINK do poročila. Organizacije Transport & Environment, Greenpeace in Friends of the Earth so objavile raziskavo, ki jo je opravila organizacija Natural Resources Defense Council. Raziskava je pokazala, da bo, glede na število planiranih in na novo zgrajenih naftovodov v ZDA in Kanadi, delež katranskih peskov uvoženih iz Kanade v Evropo znašal med 5,3 in 6,7 % evropske porabe nafte do 2020. Evropska komisija je v svoji študiji ocene vplivov v osnovi predvideva za 2020 le 0,2 % uvoz katranskih peskov iz Kanade.

[2] Oktobra 2011 je Evropska komisija objavila predlog izvajanja Direktive o kakovosti goriv. Članice so nato februarja glasovale o predlogu, vendar ga niso niti potrdile, niti ovrgle. To pomeni, da mora Komisija predložit predlog Svetu ministrov EU. Komisija je končala študijo ocene vplivov v 2013, a še ni objavila predloga.