Okrogla miza je že šesta po vrsti. Odločevalci, ponudniki javnih prevozov, strokovna in civilna javnost so se po okroglih mizah v Kranju, Velenju, Novem mestu, Murski Soboti in Celju zbrali v Kopru ter z izpostavljanjem glavnih izzivov in iskanjem skupnih rešitev nadaljevali z »Mobilizacijo za javni potniški promet« v Sloveniji.

»Udeleženci so se strinjali, da je potencialnih rešitev za JPP v tej regiji veliko, a da brez ‘palice’ do sprememb v prid javnemu prometu v primerjavi z avtomobil pri Primorcih ne bo šlo«, je povedala Katarina Otrin iz društva Focus. Reševanje problematike JPP bo zahtevalo nove pristope, kot so prevozi na klic za demografsko šibkejše zaledje in prevoze po morju, predvsem pa bi bilo potrebno povečati frekvence linij, ki povezujejo bližnje kraje in imajo velik potencial potnikov ter uskladiti vozne rede. Povezava s prestolnico ostaja časovno zamudna ne glede na izbor javnega prevoznega sredstva, a potencialnih novih potnikov, ki potrebujejo direktne, hitre povezave, je veliko. Ponuditi bi jim bilo treba zgolj priložnost in imeti nekoliko potrpljenja, saj mobilnih navad ni mogoče spremeniti čez noč.

»Obalni občini Koper in Piran si prizadevata, da bi JPP približali uporabnikom, vendar se je ponovno izkazalo, kako pomemben je celovit pristop in sodelovanje vseh deležnikov, saj JPP na državnem nivoju  še vedno ostaja marginalna tema«, poudarja Otrinova.

Društvo Focus v okviru projekta »Mobilizacija za javni potniški promet« preko spletnega vprašalnika [2], ki je namenjen širši javnosti, zbira pozive ljudi do Ministrstva za promet glede javnega potniškega prometa v njihovi regiji. Ob zaključku projekta bodo pozive javnosti posredovali ministrstvu.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, vodja odnosov z javnostmi, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected]0590 71 326 begin_of_the_skype_highlighting            0590 71 326      end_of_the_skype_highlighting in 040 644 577 begin_of_the_skype_highlighting            040 644 577      end_of_the_skype_highlighting
VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin, vodja programov, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 327 begin_of_the_skype_highlighting            0590 71 327      end_of_the_skype_highlighting 


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Spletni vprašalnik je dostopen tukaj.