Za pravičnejšo obnovo sveta po pandemiji

V soboto, 8. maja 2021, po celem svetu praznujemo svetovni dan pravične trgovine. Letos je namenjen zahtevi po obnovi sveta po koncu korona pandemije na bolj pravičen in trajnosten način. Svetovni kampanji  #BuildBackFairer se pridružujemo tudi v Sloveniji, s svojimi aktivnostmi pa sporočamo, da rešitev ni nazaj v pred-covid stanju, ampak v pravičnejšemu sistemu.

V času pandemije se je pokazala ranljivost sistema, ki v pehanju za dobički manjšine še bolj potiska na obrobje velike množice delavcev, kmetov in drugih, še kako pomembnih akterjev za delovanje naše družbe. Gibanje za pravično trgovino, Focus – društvo za sonaraven razvoj in Ekologi brez meja si že ves čas svojega delovanja prizadevamo, da bi pridelava, predelava in trgovinska izmenjava potekale na način, ki pred ustvarjanje dobička postavlja dostojno življenje in ohranjeno okolje. Trajnostni razvoj in etično trgovanje sta kot prioriteti še posebej pomembni zdaj, ko načrtujemo in začenjamo obnovo sveta po pandemiji koronavirusa. Zdaj je tudi priložnost za preobrat k pravičnosti. Na to opozarjamo tudi preko projektov

  •  Obleka naredi človeka, v okviru katerega opozarjamo na prekomerno potrošnjo oblačil ter izkoriščanje ljudi in okolja v dobavnih verigah, ter 
  • Futr za jutr (Our Food Our Future), ki posega na področje prehrane in spodbuja bolj etičen in trajnosten način prehranjevanja med mladimi, prek sprejema zakonodaje na področju dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja v vrednostnih verigah pa tudi za zaščito malih kmetov in delavcev.

Letos “Fair” foto poziv namesto Fair Trade piknika

Ob svetovnem dnevu pravične trgovine v Sloveniji ponavadi pripravimo Fair Trade Piknik, na katerem izmenjujemo dobre ideje, prakse in znanja, pa tudi oblačila, pridelke in semena, pečene dobrote in še več. Ker je pandemija posegla tudi v način obeleženja tega dne, saj so druženja in izmenjave večjega števila akterjev onemogočena, bomo tega letos zamenjali za fotografiranje s “fair” izdelkom. 

“Ključno je, da v prizadevanjih za pravičnejši sistem sodelujemo v čim večjem številu. Bodisi preko pozivov odločevalcem k sprejemu ukrepov, kot tudi preko vsakodnevnih dejanj. Zavezanost in podporo pravičnim trgovinskim praksam lahko pokažemo tudi preko individualnih potrošniških praks in udeleženostjo v skupnih akcijah. Pa četudi v medmrežju”, še dodaja Živa Kavka Gobbo, predsednica organizacije Focus.

“ Vabimo vse, da se pridružijo pozivu za obnovo sveta po koncu pandemije, za bolj pravičen in trajnostni način delovanja našega sveta. Sodelujete lahko tako, da se fotografirate s svojim najljubšim “fair” izdelkom in sliko objavite na svojih družbenih omrežjih z označbama #BuildBackFairer in @pravicnatrgovina. Ali pa se pridete s svojim najljubšim izdelkom fotografirat v soboto, 8. maja 2021, med 10. in 14. uro pred Pravično trgovino MUHE in praznujete z nami”, poziva Živa Lopatič, vodja Pravične trgovine v Sloveniji.

Build Back Fairer

Build Back Fairer Statement

Več informacij: https://www.pravicna-trgovina.si/blog/build-back-fairer1

Kontaktni osebi:
Živa Lopatič, [email protected], 041 352 075
Špela Nastav, [email protected]