Ekološki odtis (ecological footprint) je rodovitna površina Zemlje, ki jo posameznik potrebuje za to, da bi zadovoljil svoje potrebe po hrani in življenjskem stilu ter odložil odpadke, ki jih pri tem pridela. Merimo ga v hektarjih. Glede na to, da danes predstavlja rodovitna površina manj kot eno četrtino površine zemlje (10,8 milijard ha), pripade vsakemu prebivalcu Zemlje okvirno 1,7 ha. Z rastjo prebivalstva upada delež rodovitne površine za vsakega od nas.

‘Svetovno povprečje ekološkega odtisa je 2,2 ha/osebo, Slovensko povprečje pa kar 3,4 ha/osebo. To pomeni, da sta za preživetje povprečnega prebivalca ali prebivalke Slovenije potrebna kar dva planeta! Ker imamo na voljo le enega, moramo v Sloveniji svoj povprečni ekološki odtis vsaj prepoloviti,’ je posvarila Lidija Živčič, predsednica društva Focus.

Zaradi vse hitreje naraščajoče nevarnosti katastrofalnih podnebnih sprememb je zadnje čase pomembno merilo tudi t .i. ogljikov odtis (carbon footprint), ki je mera za posameznikovo količino izpustov toplogrednih plinov. Meri se v  tonah CO2 na leto. Ogljikov odtis nam pove, kakšen je naš prispevek k spreminjanju podnebja. Količina CO2, ki ga Zemlja lahko absorbira, je približno 1,8 t CO2 na prebivalca letno, vendar pa tudi ta količina z večanjem števila prebivalstva upada.

‘Povprečne slovenske emisije so nekaj manj kot 10 t CO2e na leto. S tem smo blizu ali celo nad ravnijo izpustov nekaterih razvitih držav, kar pomeni, da prekomerno izkoriščamo ozračje za zadovoljevanje naših potreb. Če bi vsi ljudje na svetu prispevali k izpustu enake količine toplogrednih plinov v ozračje, bi morali imeti kar 5 planetov, da ne bi porušili ravnovesja,’ je pojasnila Marjetka Benčina, vodja projektov v Focusu.

Kontakt: Lidija Živčič, tel: 041 291091, e-pošta: [email protected]

[1] Kalkulator ekološkega odtisa je na voljo tukaj. Na tem naslovu je tudi povezava do osnov za izračune spletnega kalkulatorja.