Slovenija sprejema novo Strategijo razvoja prometa v RS. Nastali dokument opisuje večkrat izpostavljene probleme na področju prometa v Sloveniji, ki pa so bili s strani nevladnih organizacij in drugih prometnih strokovnjakov identificirani že v času nastanka Resolucije o prometni politiki v 2006.

Kaj prinaša nova Strategija? V predstavljenem predlogu še vedno pogrešamo konkretne, časovno opredeljene ukrepe, ki bodo del celostnega pristopa reševanja problematike onesnaženega zraka, dnevnih migracij, javnega potniškega prometa, tranzita, financiranja, prometa v mestih in zmanjšanja potrebe po osebni mobilnosti na podeželju.

Delavnica je namenjena pripravi skupnih stališč nevladnih organizacij s področij urejanja prostora in okolja glede dokumenta, ki je v javni razpravi do konca meseca. Organizirata jo Delovna skupina za mobilnost pri Mreži za prostor in Koalicija za trajnostno prometno politiko.

Agenda

9:00 Uvodni del

– Mag. Matjaž Vrčko, MZI: Predstavitev Strategije razvoja prometa RS

– Dr. Matej Ogrin, FF, Cipra: Odziv KTPP na Strategijo

– Dr. Matej Gabrovec GIAM ZRC SAZU: Nova strategija in JPP

10:00 Delavnica

Teme delavnic:

Strateški pristop: celostni pristop, od ciljev k ukrepom

Predlogi dodatnih ukrepov za trajnostno mobilnost

– Uresničevanje strategije: ukrepi za izvajanje, financiranje, povezava s CPS

Prijave zbiramo do 21.1.2015 do 12. ure na [email protected] ali 059 071 327.

Delavnica poteka v okviru projektov Mreža za prostor in Plan B za Slovenijo, ki ju delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.